Upisi

REZULTATI UPISA ZA GODINU 2023./2024.

PRIVREMENO RJEŠENJE o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Sretna djeca“ za pedagošku godinu 2023./2024.

OGLAS

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SRETNA DJECA“  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023/2024.

U Dječjem vrtiću „Sretna djeca“  započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2023/2024., u razdoblju 17.04.2023. – 02.05.2023. godine.

Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić „Sretna djeca“ zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu: dv.sretnadjeca@gmail.com ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Sretna djeca“, Grana 149, 42220 Novi Marof s naznakom – „za upis u dječji vrtić“. 

U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31.08. tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu i to: 

  1. Djeca koja imaju prijavljeno prebivalište na području grada Novog Marofa i čija oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području grada Novovg Marofa
  2. Djeca roditelja koji nemaju prijavljeno prebivalište na području grada Novog Marofa, a za koje roditelj/skkrbnik plaća punu ekonomsku cijenu smještaja ili im troškove sufinancira općina ili grad u kojem dijete i roditelji/skrbnici imaju prebivalište.

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Odluka o upisu bit će objavljena na službenoj web stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Sretna djeca“.

Sve OBAVIJESTI u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel: 091-391-9870 svakog radnog dana u vremenu od 08:00-16:00 sati, te na e-mail: dv.sretnadjeca@gmail.com

U Novom Marofu, 14. travnja 2023. godine

Predsjednik  Upravnog vijeća

Tomislav Repić

KLASA:601-05-23-01-01

UPIS DJECE NA PODRUČJU GRADA NOVOG MAROFA

Popis dokumentacije za upis djeteta u vrtić

Podaci o djetetu

Izjava o članovima kućanstva

Zahtjev za sufinanciranje

UPIS DJECE OKOLNIH GRADOVA/OPĆINA

Popis dokumentacije za upis djeteta u vrtić

Podaci o djetetu

OSTALI DOKUMENTI

Ispisnica