Dokumenti

Oglasi

N A T J E Č A J

za prijem radnika/radnice na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE

na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Detaljnije u dokumentu: